ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา
 4. ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
 5. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***
Job Location
No. of Position
Salary
Qualifications
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง
 • ชอบทำงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นในความสำเร็จ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่(ในระดับปริญญาตรี)ที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือสามารถโยกย้าย/เดินทางได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ค้นหางานตำแหน่งอื่นๆ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมัครงาน